Kalendarium

 

 

1936

w Piekarach Śląskich przychodzi na świat Marek, pierworodny syn Stanisława i Heleny z Tkoczów Stachowskich; rodzina przenosi się do Bydgoszczy

 

1939

w dwa dni po wybuchu wojny, po bydgoskiej „krwawej niedzieli", ojciec opuszcza Bydgoszcz i przedostaje się do Generalnej Guberni, gdzie ukrywa się do końca wojny; matka z Markiem wraca na Śląsk do rodzinnego Orzegowa

 

1942

początek nauki w szkole powszechnej w Orzegowie i prywatnych lekcji gry na fortepianie

 

1945

powrót ojca; rodzina przenosi się do Chorzowa, a potem do Piotrowie Śląskich; lekcje gry na fortepianie zostają przerwane

 

1947

po rozwodzie rodziców Marek zostaje zabrany przez ojca do Krakowa i umieszczony w Zakładzie Wychowawczym im. ks. K. Siemaszki, prowadzonym przez księży misjonarzy przy ul. Prądnickiej

 

1952

początek regularnej edukacji muzycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Krakowie, w klasie fortepianu Stanisława Czernego

 

1954

po przerobieniu w ciągu dwóch lat programu szkoły Marek zdaje egzamin i zostaje przyjęty do klasy fortepianu S. Czernego w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej (PŚSM)

 

1959

uzyskanie dyplomu z fortepianu w PŚSM

 

1960

uzyskanie dyplomu z teorii w PŚSM

 

1962

ślub z Marią Jabłońską

 

1963

początek studiów kompozytorskich w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (PWSM), w klasie Krzysztofa Pendereckiego; powstaje 7 Kwartet smyczkowy

 

1965

premiera opery dla dzieci Najdzielniejszy z rycerzy w poznańskim Teatrze Lalki i Aktora „Marcinek"

 

1966

na świat przychodzi córka Joanna; powstaje Musica con una battuta del tam-tam

 

1967

początek pracy dydaktycznej w PWSM

 

1968

zakończenie studiów dyplomem „z najwyższym odznaczeniem"; nagroda w Międzynarodowym Konkursie Fundacji „Gaudeamuś" za utwór Musica con una battuta del tam-tam; I nagroda w Konkursie Kompozytorskim im. A. Malawskiego za Neusis II; wyróżnienie w Konkursie Młodych ZKP za Seąuenze concertanti

 

1969

II nagroda w Międzynarodowym Konkursie „Komitetu Solidarności" w Skopje za Chant de l'espoir

 

1970

muzyka Marka Stachowskiego po raz pierwszy rozbrzmiewa na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień"; na południowym koncercie w sali warszawskiej PWSM Barbara Świątek — flet, Witold Gałązka — wiolonczela i John Tilbury — fortepian wykonują Audition; na zamówienie festiwalu Steierischer Herbst Musikproto-koll w Grazu powstaje Irisation; utwór zostaje wykonany w Grazu w ramach festiwalu

 

1971

III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim za kantatę Stówa do wierszy W. Broniewskiego

 

1972

uzyskanie tytułu docenta; zostaje dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki PWSM w Krakowie; funkcję tę pełni do 1975 r.

 

1973

rodzi się druga córka Katarzyna; po raz pierwszy muzyka Marka Stachowskiego rozbrzmiewa w Filharmonii Narodowej; w czasie „Warszawskiej Jesieni" WOSPRiT pod dyrekcją S. Wisłockiego dokonuje prawykonania Irisation

 

1974

I nagroda w Konkursie im. K. Szymanowskiego za Śpiewy thakuryjskie; nagroda za Neusis II na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu

 

1975

wykłady kompozycji na uniwersytecie w Yale w Stanach Zjednoczonych; w Krakowie zostaje kierownikiem Katedry Kompozycji oraz prorektorem Akademii Muzycznej; funkcję tę pełni do 1981 r.

 

1976

nagroda muzyczna miasta Mónchengladbach za Poeme sonore

 

1978

seminaria kompozytorskie w ramach Durham New Musie Courses w Wielkiej Brytanii

 

1979

na koncercie organizowanym przez II Program PR prawykonanie Dhier-timenta; utwór zostaje wyróżniony na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu; początek pracy dydaktycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; nagroda m. Krakowa; seminaria kompozytorskie w ramach Gaudeamus Musik Week w Amsterdamie; ponowny powrót tam w 1984

 

1980

na Festiwal Kwartetowy w Lusławicach pisze Quartetto da ingresso

 

1981

zostaje profesorem zwyczajnym; na zamówienie miasta Milton Keynes   sj w Wielkiej Brytanii powstaje Choreia

 

1983

II nagroda za Symfonię pieśni tęsknotą uświęconych w konkursie Zwiąż-   * ku Kompozytorów Polskich na utwór o tematyce śląskiej; w Lizbonie prawykonanie Amoretti zamówionych przez Fundację Gulbenkian

 

1984

nagroda Związku Kompozytorów Polskich

 

1985

odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

1987

cykl wykładów w Rubin Academy of Musie and Dance w Jerozolimie

 

1988

na zamówienie BBC Bristol powstaje /// Kwartet smyczkowy

 

1989

po raz pierwszy Nagroda Ministra Kultury i Sztuki; kolejne w 1996, 1999 i 2000 r.

 

1990

po raz kolejny wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu, tym razem za /// Kwartet smyczkowy; laureat nagrody j Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku

 

1991

na „Warszawskiej Jesieni" Boris Pergamenschikow gra Concerto per uioloncello ed orchestra cTarchi; orkiestrą Sinfonia Varsovia dyryguje Krzysztof Penderecki

 

1993

zostaje rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie; funkcję pełni przez dwie kadencje do 1999 r.

 

1994

wyjazd do Korei Południowej z cyklem wykładów na tamtejszych uniwersytetach

 

1996

nagroda wojewody krakowskiego za wybitne osiągnięcia twórcze

 

1997

nagroda „Excellence in Teaching" Fundacji Ruth i Raya Robinsonów

 

1999

odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

2000

po długiej chorobie umiera żona kompozytora, Maria Stachowska

 

2002

zostaje ponownie rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie

 

2004

na koncercie finałowym XVI Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich po raz pierwszy zostaje wykonany Miroir du Temps; utwór wzbudza powszechny zachwyt; mimo ciężkiej choroby Marek Stachowski we wrześniu przewodniczy jury międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej i jury II Konkursu Kompozytorskiego im. T. Ochlewskiego; w październiku inauguruje kolejny rok akademicki; do ostatka czynnie uczestniczy w życiu uczelni; 3 grudnia kompozytor umiera

 

2005

pośmiertne odznaczenie Marka Stachowskiego Złotym Medalem „Gloria Artis" przez ministra kultury

 

2012

21 marca, Rada Miasta Krakowa nadaje jednej z ulic w dzielnicy Grzegórzki, imię prof. Marka Stachowskiego

 

Anna Woźniakowska „Trzeba umieć marzyć” PWM

 

© 2012-2017 Stowarzyszenie Artystów Polskich, All rights reserved. Designed by WebKomp