Biografia

Marek Stachowski należy do najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego ćwierćwiecza, jego dorobek twórczy – stanowiący około pięćdziesięciu opublikowanych dzieł – zajmuje poczesne miejsce w historii muzyki współczesnej naszego kraju. Urodził się 21 marca 1936 w Piekarach Śląskich, zmarł 3 grudnia 2004 w Krakowie. Kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog. Edukację muzyczną rozpoczął w 1952, w klasie fortepianu Stanisława Czernego w szkole muzycznej I stopnia w Krakowie. Od 1954 kontynuował naukę gry na tym instrumencie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie (również pod kierunkiem S. Czernego). Studia muzyczne odbywał w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej – początkowo kształcąc się w dziedzinie teorii muzyki. W 1963 podjął naukę kompozycji w klasie Krzysztofa Pendereckiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1968 rozpoczął pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni. W 1975 wykładał kompozycję na University of Yale w USA, w latach późniejszych wielokrotnie prowadził kursy oraz seminaria kompozytorskie (m.in. w Durham University, Wielka Brytania 1978; w Bilthoven, Holandia, 1979; w Amsterdamie, w ramach festiwalu fundacji Gaudeamus 1984; w Rubin Academy of Music and Dance w Jerozolimie 1987; kilkakrotnie w Royal Academy of Music w Londynie, w Cardiff University, w Bristol University i wielu innych). W 1985 był moderatorem Międzynarodowych Wakacyjnych Kursów dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu nad Wisłą. W latach 1970 – 1979 wykładał w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1979 prowadzi klasę kompozycji w krakowskiej Akademii Muzycznej. W latach 1993 – 1999 kierował tą uczelnią jako rektor (przez dwie kadencje z rzędu), w roku 2002 został wybrany ponownie na to stanowisko – pełnił je aż do śmierci.

 

© 2012-2017 Stowarzyszenie Artystów Polskich, All rights reserved. Designed by WebKomp